Utbildningsdag 13 februari

Lördagen den 13 februari samlades förtroendevalda socialdemokraterna i Katrineholm för att prata valstrategi och hur politiken ska utformas inför höstens val. Att jobben står i focus även i Katrineholm rådde det ingen tvekan om. När vi tillsammans bygger det nya Katrineholm är det vård, skola och omsorg tillsammans med jobben som är det viktigaste.  

Jobb, utveckling och företagande, Äldrepolitiken samt Barn, ungdomar och utbildning var tre områden som särskilt belystes under utbildningsdagen.

Jobbgruppen betonade särskilt Logistikcentrum, handelns utveckling, vuxenutbildningens betydelse, energiomställning och ordning och reda i kommunens ekonomi som som viktiga grundstenar för fortsatt utveckling. Som problemområde nämndes bland annat den höga ungdomsarbetslösheten och svårigheter för nyanlända att få jobb.

Äldregruppen lyfte fram att mycket positivt trots allt hänt de senaste åren. I dagarna blev Katrineholm dessutom nominerade som Sörmlands seniorvänligast kommun av SPF. Gruppen lyfte fram frågor för framtiden som ökat brukarinflytande och förbättrad samverkan mellan kommunen och landstinget för att förbättra de äldres situation.

Barn- och ungdomsgruppen pekade på att en utbyggnad av förkolan skett, att satsningen på ungdomars fritidsmöjligheter i området kring Lokstallarna samt den höga kvalité som finns på våra gymnasieutbildningar som positivt för framtiden. Frågor för framtiden som bland annat nämndes var ökad kompetensutveckling för lärarna, satning på vuxenutbildningen och utvecklade möjligheter till utbildning i förhöjd studietakt.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-15 10:49