Välbesökt medlemsmöte

Många kom på socialdemokraterna i Katrineholms medlemsmöte i pensionärernas hus i måndagskväll. På dagordningens stod bland annat verksamhetsinriktning för 2010 och åsikterna var många men landade slutligen i att nu måste vi se till att byta ut den borgerliga regeringen och återupprätta begrepp som rättvisa och solidaritet igen.

Den socialdemokratiska partikongressen avslutades i söndags med många välkomnande besked. Att det måste bli ett slut på regeringens straffbeskattning av landets pensionärer välkomnades. Men då handlar det om att byta regering för att kunna åstadkomma det. Mona Sahlin och partikongressen var mycket tydlig i sitt ställningstagande; lön och pension ska beskattas lika.

Flera på mötet påtalade också vikten av att nå de unga. Många unga står värdemässigt till vänster men socialdemokraterna måste bli bättre på att nå ut till ungdomarna.

Socialdemokraterna i Katrineholms verksamhetsinriktning pekade också ut förstagångsväljarna som en prioriterade målgrupp.

Arbetet att nå ut till Katrineholms ungdomar kommer naturligtvis att ske tillsammans med SSU-distriktet.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-04 10:12