Världens första stadsnära vertikala vindkraftpark i Katrineholm

Världens första stadsnära vertikala vindkraftpark kommer att uppföras i Katrineholm. Kommunen arrenderar ut två hektar vid Gersnäs till vad som ska bli ”Katrineholms Egen El”. Elen motsvarar ca 200 normalvillor i Katrineholm.  – Det är en spännande framtidssatsning på småskalig och ekologiskt hållbar elproduktion, säger Göran Dahlstöm som är kommunstyrelsens ordförande.

 

Det är ETC som genom ett dotterbolag ska utveckla en liten vindkraftspark vars avsikt är att testa och visa på möjligheterna att skapa el på de flesta ställen där det bara blåser normalt. Vertikala vindkraftverk är tysta och behöver inte vara högre än ett normalt träd. I parken ska också solceller monteras för att producera el. Huvudsyftet är att visa att småskalig elproduktion inte stör omgivningen, inte påverkar landskapet negativt och ändå klarar av att producera el på ett långsiktigt lönsamt sätt. I parken ska också kommande småskaliga

energiproduktionssystem (som el från pellets) testas och presenteras för allmänheten.

 

– Alla i Katrineholms kommun är välkomna att delta i projektet, både som medfinansiärer och som användare. Vi räknar med att vindkraftsparken redan i första stadiet kommer att ha många besökare från hela landet. Intresserade vindkraftskooperativ, myndigheter och företagare i energibranschen, skriver Johan Ehrenberg på ETC.

     

Den el som produceras kommer i första hand att säljas till dem som vill vara med som delägare till ett subventionerat pris.  Parken byggs i tre faser. En första uppsättning innehåller 8-10 exempel på små vindturbiner och solcellsanläggningar. En andra uppsättning av 3 st vertikala vindkraftsverk – som företaget avser att producera och utveckla i Katrineholm. I en tredje fasen fylls parken ut till maximalt 630 kW.. Elen från parken motsvarar i så fall normaltförbrukningen för 200 villor i Katrineholm, enligt ETC.

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-16 15:36