Vi förbättrar integrationen och skapar fler förskoleplatser

S-majoriteten i Bildningsnämnden har beslutat om förändrade upptagningsområden för delar av Katrineholms grundskolor i syfte att öka integrationen på skolorna samt skapa nya förskoleavdelningar. Detta för att bibehålla och på sikt minska gruppstorlekarna i förskolan.

 

Beslutet är baserat på ett gediget underlag som Bildningsförvaltningen sammanställt efter en remissomgång där dialog har förts med områdesråden på skolorna där föräldrar, elever och skolpersonal deltagit.

 

De borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och miljöpartiet röstade nej till följande:

 

  1. Förbättrad integration mellan svenskfödda och nyanlända elever
  2. Större och ändamålsenliga lokaler för Träningssärskolans elever
  3. Behålla sexorna på Sandbäcksskolan, Västra och Östra skolan
  4. Tillskapande av  nya förskoleavdelningar
  5. Möjlighet för barnen vid Djulö och Duveholm att gå i en tätortsskola
  6. Frigörande av resurser för att arbeta mer med stöd till barn i behov av särskilt stöd
  7. Minska lokalyta för att minska kommunens hyreskostnader

 

Trots att nämnden har diskuterat frågan om integration inom skolan sedan oktober 2005 vill de borgerliga partierna och mp ha mer tid för att lösa frågan. Man kan fråga sig i väntan på vad och om de ens vill, vågar eller kan?

 

Anneli Hedberg (s)                                                         

Gunilla Magnusson (s)

Ordförande resp 1:e vice ordförande i Bildningsnämn

den                               
Sidan uppdaterades senast: 2009-01-31 01:20