Vice riksbankschefen Svante Öberg besökte Katrineholm

Vice riksbankschefen Svante Öberg talade på socialdemokraternas utbildningsdagar för förtroendevalda. Vice riksbankschefen gav sin bild av hur krisen uppkommit och vad som görs för att hantera krisen.

-          Bolånemarknaden i USA utlöste finanskrisen men det finns ett antal underliggande faktorer som obalanser i det finansiella systemet, strukturerade kreditprodukter och tillsynen av det finansiella systemet som spelat.

Under sitt besök i Katrineholm påpekade Svante Öberg att tecken på en finansiell kris kunde skönjas redan i början av 2007. Redan sommaren 2007 fick en stor fransk bank finansiella problem till följd av förluster för ett antal hedgefonder. Dessa problem blåste dock över.

Även USA:s bytesbalansunderskott vittnade tidigt om strukturella problem som kunde leda till betydande problem. USA:s underskott uppvägdes av att bland annat Kina och de oljeproducerande länderna hade stora underskott som till stor del placerades i USA. Under hösten 2008 blev dock krisen ett faktum till följd av att den amerikanska bolånemarknaden kraschade och investmentbanken Lehman Brothers gick omkull.

-          Amerikanska banker gav husköpare förmånliga lån, i början amorteringsfria och med låg ränta. När lånen sedan efter ett par år skulle omsättas blev villkoren helt annorlunda och många klarade inte av att betala, säger Svante Öberg och fortsatte.

-          Det finns dock fler orsaker till krisen. En sak som brast var kreditvärderingsinstitutens förmåga att bedöma kreditrisken i ett antal finansiella produkter. Instituten måste jobba hårt för att återfå sitt förtroende menade Svante Öberg.

Riksbanken har vidtagit ett antal åtgärder för att hantera krisen. Räntan sänktes tidigt och riksbanken var till en början orolig för att bolåneräntorna inte skulle följa med ner när Riksbanken sänkte sin styrränta. Nu kan man dock konstatera menar Svante Öberg att så skett. Riksbanken och andra centralbanker har gett nödlån till banker och företag samt gått in och höjt insättargarantin.

Avslutningsvis menade Svante Öberg att det finns en överhängande risk att krisen blir långvarigare än vi trott.

-          Arbetslösheten kommer enligt våra bedömningar att ligga på ca 8,5 % 2010 och gå ner något åren efteråt så vi räknar med att även 2010 blir ett svagt år.

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-25 15:14