Ylva Johansson, vice ordförande i socialutskottet (s), träffar kommunalare

Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens socialutskott och tidigare statsråd besökte i fredags Katrineholm. Först träffade Ylva ett antal arbetsplatsombud från Kommunal. Besöket i Katrineholm avslutades med att Ylva fick träffa ett antal pensionerade Katrineholmare.

Ylva Johansson inledde med att tala om finanskrisen och den svåra situation Sverige står inför. Visseligen kan inte regeringen lastas för finanskrisen men regeringen har ett ansvar för hur krisen hanteras menade Ylva Johansson.

-  Minns ni när regeringen tillträdde och den nye finansministern Anders Borg fick frågan om vems förtjänst det då var att det gick så bra för Sverige påminnde Ylva Johansson om och fortsatte.

- Då sa Anders Borg att det regeringens politik kommer att märkas om två år! Och nog märks det att vi har en borgerlig regering. För någon dag sedan hörde jag på radion om en sjukskriven snickare som opererat höftleden och samtidigt som han använder kryckor uppmanas söka jobb. Detta samtidigt som förmögenhetsskatten avskaffats och en del välbeställda villaägare fått rejält mer i plånboken sedan fastighetskatten förändrats.

Ylva Johansson menade att regeringen med sina skattesänkningar försatt landet i en svår situation. Minskade skatteintäkter gör det svårt att klara av satsningar för att bekämpa den jobb- och välfärdskris som vi står inför menar Ylva Johansson.

- Regeringen har sänkt skatten med över 80 miljarder. Det är lika mycket som hela äldreomsorgen kostar. Nu ökar arbetslösheten och kommunernas och lanstingens inkomster minskar. Behoven minskar naturligtvis inte i en lågkonjunktur, snarare tvärtom, sa Ylva Johansson.

Krisen drabbar också barnen extra hårt. Barn som växer upp med föräldrar som lever på försörjningsstöd drabbas också hårdare. Ylva Johansson menar att det är cyniskt av exempelvis arbetsmarknadsminister Littorin att tala om ”skitår som blåser över”. Barn och ungdomar drabbas under dessa ”skitår” dubbelt menar Ylva Johansson.

- Risken är överhängande att vi får flera generationer som drabbas av arbetslöshet på grund av att regeringen inte hanterar jobbkrisen på ett bra sätt menar Ylva Johansson.

Är det så att regeringen vill ha en välfärdskris för att bereda väg för ett nytt system – ett system där den enskilde själv betalar, frågar sig Ylva Johansson konspiratoriskt.

- Ja, jag känner att det ligger något i en sådan konspiratorisk tanke, säger Ylva Johansson och fortsätter men det är också ett stänk av inkompetens. För hade borgarna inte gjort så stora skattesänkningar skulle det funnits utrymme för satsningar nu. Men regeringen tycks ju tror att allt går att lösa med skattesänkningar! säger Ylva.

Pensionärerna har drabbats hårt av den borgerliga politiken enligt Ylva Johansson. En pensionär betalar mellan 600 och 800 kronor mer i månaden än en löntagare med motsvarande inkomst. Rätten till pension har också varit en viktig fråga för socialdemokratin men många vill jobba längre men det är inte alla som kan arbeta. Det måste vi vara medvetna om menar Ylva Johansson.

- Det är fel med olika skatt för olika typer av inkomst. Det är rimligt och rättvist att vi ska behandlas lika skattemässigt. PRO hade också en undersökning som visar att Sverige är det enda land i EU där pensionärer betalar mer än de som arbetar.

Hans-Ulrich Frohnert från socialdemokraternas seniorutskott menar att regeringens skattepolitik gentemot landets pensionärer är åldersdiskriminering.

- Man borde dra frågan till Europadomstolen för att få ett utslag sa Hans-Ulrich Frohnert.

Regeringen gjorde tidigt trafikförsäkringen dyrare. Bensinskatten har också höjts trots att borgerligheten i valrörelsen gjorde sken av att bensinen skulle bli billigare om de fick makten. Regeringen har sedan sagts sig kompensera dessa försämringar medoch en sänkning av sjukförsäkringsavgiften och ökade reseavdrag för de som reser till och från jobbet. 

- Men pensionärer betalar ingen sjukförsäkringsavgift och har inga reseavdrag så också här har regeringen visat var man står i förhållande till pensionärerna menar Ylva Johansson.

Avslutningsvis tog Ylva upp USA och att amerikanarna valt en svart president.

- Det var samma folk som valde Bush till president som nu valt en svart president! Så det går faktiskt att byta regering avslutar Ylva Johansson.

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-23 20:26