Handlingsprogrammet 2007-2010

 

Vi ska fortsätta utveckla Katrineholm med mer av rättvisa och trygghet. Vi ska satsa på jobb och kunskap, välfärd och miljö. Samtidigt skal vi förhindra att Katrineholm blir en kommun där otrygghet och ökade klyftor leder till egoism och nya orättvisor till följd av stora skattesänkningar och privatiseringar av välfärden.  

Uunder mandatperioden kommer vi bland annat:

  • Se till att förbifarten börjar byggas
  • Ge stöd till forskning och utveckling i vårt lokala näringsliv
  • Bygga fler seniorboenden, öka platserna i demens boende och öka personaltätheten i äldreomsorgen
  • Minska barngruppernas storlek i förskolan
  • Höja betygen genom att satsa mer på de skolor och elever som behöver extra stöd
  • Bidra till att bryta oljeberoendet genom investeringar i biogas, fjärvärme och tågtrafik
  • Slå vakt om och att utveckla Kullbergska sjukhuset

Vill du läsa mer om hur vi vill utveckla Katrineholm så klicka under de olika rubrikerna i den vänstra menyraden

Sidan uppdaterades senast: 2006-10-25 13:20