Avskaffa straffbeskattningen av pensionärer

Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat.

I dag betalar en normalpensionär 700 kronor mer i skatt än vad en löntagare gör vid samma inkomst. Regeringens straffbeskattning av pensionärer är inte värdigt Sverige. Pension är uppskjuten lön – inte bidrag.

Vi socialdemokrater vill sluta klyftan i beskattning mellan pensionärer och löntagare. Direkt efter en valseger vill vi halvera den i ett rejält första kliv, och sedan steg för steg ta bort pensionärsskatten.