Fler fattiga barn – men rikare miljonärer!

Klyftorna har ökat under de borgerliga regeringsåren. Ett tydligt exempel är den kraftigt ökande barnfattigdomen i Sverige.

Sedan förra valet har den ökat med ca 50 procent. Samtidigt har regeringen sänkt skatten mer än en miljon kronor var för drygt 200 rika svenskar. Fler fattiga barn – men rikare miljonärer. Så slits vårt land isär av borgerlig politik.

Den viktigaste politiska åtgärden för att minska skillnaderna är fler jobb, fler utbildningsplatser och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Samtidigt behövs också fler insatser i vår generella välfärd – inte minst resurserna i förskola och skola. Men det räcker inte. Det krävs också höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Det är dags att byta inriktning. Ett land som gör miljonärerna rikare men barnen fattigare är inne på fel spår.

Fakta:

  • Barnfattigdomen har ökat med 50 procent under de senaste fyra åren.
  • I Sverige lever ett barn av sju i denna situation. I Sörmland nästan 1 av 5.
  • Försämringarna i trygghetssystemen ligger bakom försämringen.
  • Ett annat skäl är att regeringens misslyckande med jobben – inte minst den rekordhöga ungdomsarbetslösheten.
  • 75 procent av de ensamstående föräldrarna lever på socialbidrag.

Våra förslag: 

  • Sätt jobben först. Vi har en politik för 100 000 fler jobb och utbildningsplatser.
  • Prioritera välfärden framför sänkta skatter. En bra förskola och skola för alla är oerhört viktigt för barn som lever i ekonomisk utsatthet
  • Renovera trygghetssystemen. Föräldrarnas sjukdom eller arbetslöshet får inte innebära att barn tvingas leva i fattigdom
  • Höj flerbarnstillägg, tilläggsbidrag för studenter och underhållsstödet för ensamstående.