En trygg kunskapsskola

 

Under senare år har både lärartätheten och andelen behöriga lärare i skolan ökat. Det har vi gjort för att ge eleverna möjlighet till trygghet och kunskap.

Vi måste fortsätta det arbetet. Fortfarande finns det barn och ungdomar som inte får med sig de kunskaper man behöver och alltför många elever känner stress och otrygghet. Det kan finnas många skäl till det. En besvärlig hemsituation, mobbing eller att skolans resurser inte riktigt räcker till.

 Så vill vi inte ha det. Alla ska ha rätt till kunskap och trygghet. Ingen tjej eller kille ska lämnas efter. Därför vill vi socialdemokrater satsa mer på skolan. Vi är inte nöjda förrän alla elever går ut grundskolan med godkända betyg och ett gott självförtroende. I skolan ska det finnas plats för olika inriktningar och lärstilar. Skolor och skolgårdar ska ge förutsättningar för goda möten, bra inlärningssituationer och inbjuda till både rörelse och vila.

Av den anledningen vill vi göra en satsning för att förbättra betygen, speciellt i svenska, engelska och matematik. Nya resurser ska i första hand användas till de elever och skolor som har störst behov. Vi vill ytterligare stärka det pedagogiska ledarskapet och övriga pedagogers kompetens. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra skolans inre och yttre miljö. För oss är det viktigt att alla personalgrupper på skolorna, från lärare och rektorer till vaktmästare och lokalvårdare, arbetar tillsammans med elever och föräldrar för trygghet och arbetsro.

 Under mandatperioden vill vi:

  • Förbättra betygen genom satsningar på de skolor och elever som behöver extra stöd för att nå kunskapsmålen
  • Satsa mer på lärarnas fortbildning
  • Bygga om skolor och skolgårdar för att förbättra elevernas miljö
  • Att all personal ska samverka med elever och föräldrar för trygghet och arbetsro i skolan
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:02