Gymnasieskola för jobb och fortsatta studier

 

Gymnasieskolan i Katrineholm håller hög kvalitet. Andelen elever som går vidare till högre studier har successivt ökat. Programmen har utvecklats och för att möta det ökade elevantalet och bredda utbudet startar vi Citygymnasiet.

Dock finns det ungdomar som inte når kunskapsmålen och som saknar framtidstro. Det kan bero på att man har en besvärlig hemsituation, att man inte kom in på den utbildning man helst ville eller på att skolans resurser inte riktigt räcker till. Så ska det inte vara.

Alla ska ha rätt till kunskap och trygghet. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta utveckla gymnasieskolan. Alla ska ges möjlighet till godkända betyg och gott självförtroende för att klara av högre studier, ett föränderligt arbetsliv och kunna vara delaktiga i samhället.

Därför vill vi öka gymnasieskolans resurser. Vi vill att alla ska komma in på sitt första val av utbildningsprogram. Stödet till de elever som har det jobbigast i gymnasieskolan ska förbättras. Vi vill satsa extra resurser på att utveckla och höja kvaliteten i det individuella programmet. Alla elever som går på det individuella programmet ska få det stöd som krävs för att komma in på och fullfölja ett nationellt program.

Vi vill förbättra de yrkesförberedande programmen i nära samverkan med näringslivet för att de bättre ska svara mot arbetslivets behov och vi ska starta en modern gymnasial lärlingsutbildning. Vi vill fortsätta att öka andelen studerande från Katrineholm som efter gymnasiet söker sig till högre utbildning. Vi vill också satsa mer på lärarnas fortbildning. Så kan vi förbättra resultaten i gymnasieskolan och bättre förbereda ungdomarna för studier, arbete och samhällsliv.

Under mandatperioden vill vi:

  • Förbättra samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan
  • Utveckla yrkesprogrammen i samverkan med näringslivet
  • Öka resurserna för de elever som har störst behov
  • Öka andelen ungdomar som klarar gymnasieskolan med godkända betyg
  • Starta en ny modern gymnasial lärlingsutbildning
  • Öka andelen studenter som går vidare till högre utbildning
  • Öka resurserna till lärarnas fortbildning
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:04