Integration

 

Alla medborgare ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk, religiös kulturell eller social bakgrund. Vi socialdemokrater vill att Katrineholm byggs med mångfalden som grund. Gemenskapen ska bygga på ömsesidig respekt för olikheter inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna. Alla ska känna samhörighet och ansvar.

 I Katrineholms kommun bor människor med bakgrund i många olika länder. Det berikar och utvecklar vår kommun och det finns ett starkt stöd för integration och mångfald. Men det finns också stora utmaningar. Svenskar med utländsk bakgrund möter fortfarande fördomar och diskriminering. Personer med utländsk bakgrund är drabbade av arbetslöshet i högre utsträckning än andra invånare. Det är oacceptabelt att dessa orättvisor består. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder för att förbättra integrationen, få slut på diskrimineringen och öka sysselsättningen. Mycket har blivit bättre. Men det räcker inte och mer återstår att göra.

Arbete och utbildning är grunden för både integration och ekonomisk tillväxt. Arbete är också av stor betydelse för den enskildes makt över det egna livet. I Sverige har vi en hög ambitionsnivå för att de som får uppehållstillstånd snabbt ska lära sig svenska och komma i arbete. I Katrineholm vill vi framförallt förbättra integrationen genom att skapa förutsättningar för fler jobb och utveckla den generella välfärden. För oss är det viktigt att slå fast att förskolan och skolan ska vara integrerad. Vi säger nej till privata skolor och förskolor där det handlar om att indela barnen efter föräldrarnas religion eller etniska bakgrund.

 Under mandatperioden vill vi:

  • Arbete eller utbildning. Vi fortsätter satsningen på aktivitet före passiva bidrag
  • Bättre boendemiljöer. Vi använder KFAB offensivt och förbättrar boendemiljöerna i Nyhemsområdet och på norr.
  • Jobb – inte diskriminering. Vi avsätter 200 000 kronor till lokalt anti-diskrimineringsarbete och provar avidentifierade ansökningshandlingar vid kommunal rekrytering.
  • En skola där olikheter möts. Vi säger nej till privata religiösa skolor och förskolor
  • En kunskapsskola för alla. Skolor med de sämsta resultaten och eleverna med de största behoven ska först få de ökade resurserna
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:14