Jobb, tillväxt och företagande

 

Katrineholm är en bra kommun att leva och verka i. Det byggs bland annat nya bostäder, fler företag etablerar sig i vår kommun, jobben har blivit fler och arbetslösheten sjunker. Det är givetvis en glädjande utveckling. Men det krävs mer.

För oss är jobben den viktigaste frågan. Den största klyftan i samhället går mellan den som har ett arbete och den som inte har ett. Därför sätter vi jobben främst. Därför ska Katrineholm ligga långt fram när det gäller utbildning och forskning, vi ska ha goda kommunikationer och pendlingsmöjligheter, vi vill arbeta aktivt med företagsetableringar, entreprenörskap och nyföretagande samt hålla en bra service till företagen. Vi vill utveckla handel och turism, något som även kan bidra till landsbygdsutvecklingen.

Många av dessa satsningar bör göras i samverkan med andra. Vi ska fortsätta att knyta forskning och högre utbildning till Katrineholm genom vårt samarbete med universitet och högskolor. Gymnasieskolans yrkesförberedande program och den nya moderna lärlingsutbildningen vi ska starta måste utvecklas tillsammans med näringslivet. När vi ytterligare ska förbättra pendlingsmöjligheterna är andra kommuner, länstrafiken och SJ viktiga aktörer. Två andra viktiga punkter som vi redan genomfört är skapandet av en etableringsgrupp och en företagslots.

Vi är dessutom helt övertygade om att en bra miljö för företag att verka i också kräver att kommunen är aktiv när det gäller att se till att det finns olika former av lokaler. Vi ser därför KIAB som en viktig aktör i kommunen. På samma sätt är det viktigt för näringslivet att vi har en bra barnomsorg och skolor, bra äldreomsorg och tillgång till kvalificerad vård i Katrineholms kommun.

Under mandatperioden vill vi:

 • Se till att förbifart Katrineholm börjar byggas 2008
 • Samverka med andra för att förbättra pendlingsmöjligheterna
 • Det ska gå ett sent kvällståg från Stockholm till Katrineholm
 • Använda Katrineholms Industrihus AB (KIAB) för att garantera bra lokaler för företag
 • Verka för stickspår från Västra stambanan till Mogetorps industriområde
 • Ge stöd till forskning och utveckling med koppling till vårt lokala näringsliv
 • Tillsammans med branschen utveckla handeln och besöksnäringen
 • Satsa mer på nyetableringar av företag och nyföretagandet
 • Stödja utvecklingen av Katrineholms entreprenörscentrum
 • Fortsätta utveckla högskolcentrum
 • Slå vakt om och utveckla verksamheten på Kullbergska sjukhuset
 • Hålla en hög nivå på välfärden som barnomsorg, skola och äldreomsorg
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 20:56