Kultur, idrott och fritid

 

Ett aktivt kulturliv, goda möjligheter till idrott och ett varierat utbud av föreningar är viktigt för en attraktiv kommun. Så är det i Katrineholm. Vårt sportcentrum - som nu även kompletteras med ishall – nya idrottshallar, Kulturhuset Ängeln och alla filialbibliotek samt en mängd föreningar som bidrar med ungdomsledare och kulturupplevelser, gör Katrineholm till en kommun där män och kvinnor i alla åldrar kan ha en aktiv fritid.

Trots ett rikt och brett utbud finns det saker som kan bli bättre. Fotbollen har inte särskilt goda förutsättningar under vinterhalvåret, ungdomarna saknar mötesplatser där de själva får styra, många människor står fortfarande utanför kulturlivet. Det är brister som vi vill göra någonting åt.

Föreningslivet ska ha ett gott stöd från samhället. Vi vill att alla ska känna att man har något att hämta i utbudet och att alla som vill ska kunna delta aktivt. Inte minst gäller det barn och ungdomar. Det är viktigt att det sociala momentet; att lära sig att fungera bra ihop med andra och att man kan känna sig trygg står i centrum. Det får inte vara så att någon stängs ute av konkurrensen i resultatinriktade satsningar – idrott och kultur ska vara roligt för alla. Barn och ungdomar måste även ha ett tydligt inflytande på hur aktiviteterna bedrivs.

Därför vill vi socialdemokrater fortsätta att förstärka vår fritidssektor. Föreningslivet ska ha goda villkor med stöd från kommunen. Vi vill komplettera Backavallen med en konstgräsplan för att förbättra förutsättningarna för fotbollen. Vi slår vakt om vår unika maxtaxa för de unga killar och tjejer som rider på Trolldal. Tillsammans med ungdomarna vill vi utveckla Ungdomens Kulturhus Palladium. Samtidigt ser vi en allt bredare kulturskola som en oerhört viktig satsning både för alla enskilda deltagare och för kommunens kulturliv. Genom kommunens egen kulturverksamhet vill vi även bättre nå ut till de grupper som traditionellt inte tar del i kulturlivet. Det kräver nya arrangemang och verksamheter, på nya sätt, på nya platser och utan avgifter. Vi ser folkbildningen och studieförbunden som en viktig aktör både när det gäller att bidra till ett livslångt lärande och för att ge människor möjligheter till kultur och delaktighet i samhällslivet.

 Under mandatperioden vill vi:

  • Fortsätta satsa på föreningslivet
  • Anlägga en konstgräsplan på Backavallen
  • Utveckla Ungdomens Kulturhus Palladium tillsammans med ungdomarna
  • Prioritera idrott och kultur för barn och ungdomar
  • Satsa på kultur för och med de grupper som idag står utanför kulturlivet
  • Fortsätta utveckla Kulturhuset Ängeln
  • Ge stöd till verksamheten i nya Pensionärernas Hus
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:14