Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans

Vi socialdemokrater vill ha ett Katrineholm där alla behövs, där alla kan utvecklas och genom sitt arbete och engagemang göra en bra kommun bättre. Vi vill ha ett Katrineholm för unga och gamla, kvinnor och män. Vi vill att alla ska vara fria att forma sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Men den friheten förutsätter såväl ett arbete som en rättvis välfärd.

Därför är vi Socialdemokrater oroliga över det som hänt i krisens och den borgerliga regeringens spår. Klyftorna mellan människor har blivit djupare. I Katrineholms kommun, precis som i övriga Sverige, har många förlorat sina jobb. Många har fått se konkurrensen om jobben hårdna och samhällets stöd svikta.

Arbetslösa får inte jobb och sjuka blir inte friska av försämringarna men de får en allt svårare ekonomisk och social situation. Samtidigt har höginkomsttagare fått stora skattesänkningar. I längden blir alla förlorare i ett samhälle där solidariteten mellan människor vittrar sönder och de ekonomiska och sociala klyftorna tillåts växa.

Så vill vi inte ha det i Katrineholms kommun.  Vi tror att samhället blir bättre om vi håller ihop och hjälps åt. Det är tillsammans vi kan nå våra bästa stämningars längtan.

Våra politiska riktlinjer 2011-2014