Tillsammans bygger vi en trygg omsorg om våra äldre

Katrineholm är en bra kommun att leva och åldras i. Livslängden ökar och det är ett kvitto på välstånd. Våra medvetna satsningar på en välfärd för alla har gett resultat. Under senare år har vi satsat på att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen genom värdegrundsarbete och kvalitetssystem. Det har vi gjort för att den som jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg på ålderns höst.

Fortfarande finns det många som oroar sig inför sin ålderdom. För om man ska kunna bo kvar hemma eller om vården ska räcka till när man själv behöver hjälp. För att drabbas av sjukdomar eller för att ligga sin livskamrat eller andra anhöriga till last. Så ska det inte behöva vara. Att vi i dag kan räkna med att leva tills vi blir riktigt gamla är ingen belastning för samhället utan en enorm tillgång och framgång för den svenska välfärdspolitiken.

I Katrineholm ska alla kunna åldras tryggt och värdigt oavsett vem man är. För oss får avgifter aldrig vara ett hinder för att alla ska få den vård och omsorg de behöver. Behov – inte plånbok – ska styra. Därför vill vi ha förbehållsbelopp, maxtaxa i äldreomsorgen och höjda bostadstillägg. På samma sätt vill vi hålla det privata ekonomiska vinstintresset borta från äldreomsorgen. Därför kommer vi inte att privatisera våra äldreboenden.

Den som vill bo kvar i eget hem ska ha den möjligheten även om man har mycket omfattande vårdbehov. Istället får vården flytta hem till människorna. Trygghetslarm, färdtjänst, bostadsanpassning och avlastning tillsammans med ett utbyggt anhörigstöd ger möjlighet till livskvalitet. Den som behöver plats i ett särskilt boende ska få en sådan på ett ålderdomshem som håller hög kvalitet.

Därför vill vi socialdemokrater satsa vidare på äldreomsorgen. Vi vill bygga ut äldreomsorgen med fler platser för demensboende. I syfte att höja kvaliteten har vi en plan för ökad personaltäthet och högre tjänstgöringsgrad för personalen. Vi vill fullfölja satsningen på kompetensutveckling för att synliggöra, använda och utveckla personalens kompetens. Vi vill förbättra stödet till de anhöriga och utveckla anhörigcentralen. Hemsjukvården ska förbättras i samverkan med landstinget och vi vill arbeta förebyggande mot fallolyckor och för trygghet i boendet.

Vi vill under mandatperioden:

  • Bygga fler seniorboenden
  • Bygga ut platserna inom demensboendet
  • Genomföra vår plan för ökad personaltäthet och tjänstgöringsgrad
  • Fullfölja satsningen på kompetensutveckling av personalen
  • Förbättra stödet till de anhöriga
  • Satsa på det förebyggande arbetet mot fallolyckor
  • Förbättra hemsjukvården i samverkan med landstinget
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:01