Tillsammans bygger vi trygghet mot brott

 

Vi socialdemokrater vill fortsätta bekämpa brotten och brottslighetens orsaker. En ojämn fördelning av ekonomiska och sociala resurser skapar orättvisor som ökar risken för krimialitet. Därför är ett väl utbyggt välfärdssamhälle och minskade klyftor det västa sättet att motverka kriminalitet.

Vi vet att kriminaliteten kan slå enskilda människors liv i spillror och utgöra ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Därför måste vi försvara oss mot brottsligheten. Samtidigt vet vi att ingen föds kriminell. Därför ser vi brottsligheten i ett helhetsperspektiv.

Polisen är viktig både när det gäller det förebyggande arbetet och brottsbekämpningen. Vi kan se hur antalet poliser och civilanställda i polisen har ökat i vårt län under de senaste åren. Det är en utveckling som måste fortsätta. Vi vill se fler och ännu mer synliga poliser i Katrineholm. Samtidigt vill vi använda oss av tekniska lösningar för att höja tryggheten och möjligheten att klara upp brott om de ändå skulle inträffa. Därför vill vi ha övervakningskameror på utsatta platser. Undersökningar visar att kvinnor upplever mer otrygghet i vardagen än män. Det gäller såväl i hemmet som utomhus. Synliga poliser i övervakningskameror bör även kompletteras med att skapa en tryggare utemiljö i form av bra belysning, utglesning av buskage och så vidare.

Alkohol och narkotika ligger bakom många våldsbrott. Därför vill vi genomföra vår alkohol- och drogpolitiska strategi. På samma sätt vill vi verkställa en handlingsplan mot våld i nära reationer. Vi ser stödet till brottsoffer, kvinno- och tjejjouren som viktiga insatser för att förbättra brottsoffrens situation. Våldsutsatta kvinnor ska även få ökat stöd via kommunens verksamhet Frida. Vi vill också att Katrineholm får vara med och bli försöksområde för elektronisk övervakning av män som överträder ett besöksförbud.

Det är viktig att unga människor som har startat en kriminell karriär eller riskerar att göra det får ett bra stöd att komma bort från den. Därför vill vi ge kommunala medel till organisationen KRIS som bl.a bedriver förebyggande arbete mot krimialitet. Vi vill att socialtjänsten utvecklar ungdomstjänst och medling med hög kvalitet för unga personer som har begått brott.

 

Vi ska under mandatperioden verka för att:

  • Få fler och ännu mer synliga poliser
  • Använda övervakningskameror på utsatta platser
  • Ha nolltolerans mot klotter
  • Förbättra belysningen och glesa ut buskage för att öka tryggheten
  • Mobilisera mot alkohol och narkotika
  • Genomföra vår handlingsplan mot våld i nära relationer
  • Ge stöd till kvinno- tjejjouren och brottsofferjouren
  • Ge stöd till KRIS som befriver förebyggande arbete med män i riskzonen för kriminalitet
  • Utveckla ungdomstjänst och medling av hög kvalitet för unga som begått brott
  • Arbeta för att Katrineholm blir försöksområde för fotboja för män med besöksförbud
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:12