Trygg förskola

 

För att alla barn ska kunna få en trygg omsorg och bra pedagogisk verksamhet har vi under de senaste åren satsat på förskolan. Det har gett resultat i form av minskade barngrupper, ökad personaltäthet och fler avdelningar.

Men förskolan kan bli ännu bättre. Det är fortfarande alltför stora grupper på vissa avdelningar och förskolornas utemiljö är inte alltid inspirerande. Ibland får man också vänta på sin förskoleplats. Inflyttning till kommunen och en mer positiv situation på arbetsmarknaden kan vara några skäl till det. Därför måste de minsta barnen även fortsättningsvis stå i första rummet.

För oss socialdemokrater är det självklart att alla barn och familjer som så önskar ska ha tillgång till förskolan. Vi ser förskolan som det första steget i det livslånga lärandet. En väl utbyggd förskolager barnen tillgång till trygg omsorg och pedagogisk verksamhet samtidigt som föräldrarna kan kombinera familj och arbete.

Därför vill vi fortsätta att förstärka kvaliteten genom mindre barngrupper och anställa fler vuxna som arbetar med barnen. Eftersom lek och rörelse är en viktig del i lärandet vill vi förbättra förskolornas utemiljö. Då barn är olika och har olika behov kommer familjedaghemmen att finnas kvar som ett alternativ till förskolan om familjer önskar det. För de som behöver barnomsorg sena kvällar och nätter vill vi se en nattisavdelning i centrala Katrineholm.

Under mandatperioden vill vi:

  • Öka tryggheten genom att minska barngruppens storlek
  • Förbättra kvaliteten genom  att anställa mer personal i förskolan
  • Ge större utrymme för lek och rörelse genom att bygga om och förbättra utemiljöerna i förskolan
  • Slå vakt om valfriheten genom att erbjuda föräldrar och barn olika alternativ i barnomsorgen som förskolan, familjedaghem och föräldra´kooperativ
  • Skapa en nattisavdelning i centrala Katrineholm om behovet uppkommer
Sidan uppdaterades senast: 2006-11-01 21:01