Fler jobb till unga istället för ökade klyftor

Sverige behöver en politik som ger unga fler möjligheter till jobb och utbildning. Att fler unga får möjlighet att bli vuxna, flytta hemifrån och få sitt första jobb bygger Sverige starkt.

Men idag möter fler och fler stängda dörrar. Den borgerliga regeringens politik – med stora skattesänkningar för landets höginkomsttagare har misslyckats. Det finns för få jobb att söka och ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland Europas högsta

Därför behövs en ny politik för fler jobb. Om jag får ditt stöd i valet till riksdagen ska jag jobba för att:

  • Fler ska få plats i högskolan – istället för att dra ner antalet platser och försvåra antagningen.
  • Avskaffa aktivitetsförbudet för unga arbetslösa – idag tvingas unga vänta i tre månader på aktiva åtgärder för jobb. Att sitta och vänta gör ingen nytta.
  • Ett kraftigt stöd för den som anställer en ung arbetslös – istället för sänkt skatt för den som redan har anställda
  • Fler jobb i välfärden – det senaste året har antalet anställda i skolan, vården och omsorgen minskat eftersom regeringen valt sänkta skatter istället.
  • Sluta diskriminera unga - även den under 25 år ska kunna få pendlingsstöd om det behövs för att man ska kunna få ett jobb.

 

I Katrineholm satsar vi Socialdemokrater på jobben för unga

Medan regeringen sviker ungdomsjobben har vi Socialdemokrater i Katrineholm investerat på jobben för ungdomar. I år lägger vi 7 miljoner kronor extra på feriearbeten och praktikplatser för unga. Genom att utveckla handeln på Lövåsen och i centrum kan fler få jobb, liksom när vi investerar i ett nytt logistikcentrum på Sandbäcken.

Ska Sverige bara möjligheternas land kan vi inte acceptera en politik som leder fram till att vårt land tillhör de sämsta i Europa på jobb för unga.