Starkt ledarskap för stark utveckling!

Möjligheter för alla. Det är målet för oss Socialdemokrater i Katrineholm. För att klara det krävs en kommun som utvecklas – med ordning och reda – för fler jobb och stark välfärd.

Med Socialdemokraterna i ledningen har vi en stark utveckling i Katrineholm. Ekonomin är stabil, vi växer med fler invånare, fler företag etablerar sig här och flera stora miljöinvesteringar genomförs. Det ger oss fler jobb idag och bygger kommunen starkare i framtiden. Det är genom en sådan utveckling som vi har bäst förutsättningar att klara utmaningarna inom skolan, äldreomsorgen och på miljöområdet.

Därför står vi socialdemokrater för:

  • Ordning och reda i ekonomin. En bra utveckling klarar inte stora underskott och välfärden måste betalas. Det är viktigare än sänkta skatter.
  • Investeringar i fler jobb. Fd Scaniaområdet, utvecklingen på Lövåsen och Logistikcentrum på Sandbäcken visar att politiken kan spela roll för jobb och utveckling. Marknaden klarar inte allt själv.
  • Mer byggande. Fortsatt byggande av nya bostäder är viktigt för Katrineholms utveckling. Så kan vi få inflyttning, människor leva bättre liv och Katrineholms kommun fortsätta att stärkas. Vi vill fokusera på fler bostäder istället för att sälja ut vårt gemensamma fastighetsbolag.

Det här är några av alla punkter som vi Socialdemokrater har i vårt program för jobb och utveckling. Det är genom ett fortsatt starkt politiskt ledarskap som vi kan fortsätta att utveckla vår kommun på ett sätt som ger möjligheter till alla.