Välfärden viktigare än sänkta skatter

Vi Socialdemokrater står för en gemensamt finansierad välfärdspolitik för att det ger bästa möjliga förutsättningar för människors frihet.

Det är så vi alla bäst får möjlighet att förverkliga sina livs drömmar. För oss är därför valet mellan skattesänkningar för dem som tjänar mest och insatser för dem som behöver det bäst enkelt: Vi sätter vård, skola och omsorg efter behov främst!

  • Utveckla Kullbergska sjukhuset. Att snabbt få bra vård nära är viktigt för oss alla. Vi vill fortsätta att investera i såväl vårdcentraler som i Kullbergska sjukhuset
  • Investera i våra yngsta. Fler avdelningar i förskolan är en förutsättning för mindre barngrupper och ökad kvalitet. Landsbygdsskolorna ska vara kvar och kompetensutvecklingen av våra lärare och förskollärare ska fortsätta
  • Trygghet för äldre. Vi ska bygga ett nytt kombinerat trygghets- och äldreboende i centrum och bygga om Lövåsen till ett modernt äldreboende med bra standard. Vi vill förbättra kvaliteten istället för att privatisera våra äldreboenden.

De senaste åren har den borgerliga regeringen valt att sänka skatterna kraftigt för höginkomsttagarna istället för att förstärka välfärden. Vill vi ha en bättre skola, tryggare vård och omsorg här i Katrineholm är det viktigt att den ekonomiska politiken i Sverige läggs om. Välfärden är viktigare än stora skattesänkningar.