Bästa kulturskolan i Sörmland!

Katrineholms kulturskola är enligt lärarförbundet bäst i Sörmland och hamnar på plats 65 i riket. Placeringen grundar sig på att vi i Katrineholm satsar ekonomiska resurser på kulturskolan samt har beslutat om rimliga elevavgifter. Kulturskolan når alla barn inom grundskolan. Den vänder sig även till förskolan och gymnasieskolan. Cirka 800 elever betalar för individuell undervisning eller undervisning i grupp inom musik, bild och musikal. För dans- och dramaundervisningen sker ett samarbete med kulturföreningen Drag utan Drog, DuD.

I kulturskolan har vi utbildade och engagerade lärare som med kreativitet och samarbetsförmåga använder tillgängliga resurser på ett sätt som bidrar till ökad måluppfyllelse i såväl för-, grund- och gymnasieskola. Ytterligare fokus kommer att läggas på de estetiska lärprocessernas möjligheter för läs- och skrivutveckling och matematiskt lärande. Genom det intresseskapande arbetet har antalet intresserade elever ökat till de olika ämneskurserna.  Kulturskolan turnerar på alla kommunens tidigare skolor, bjuder sexåringarna på storsjung och samarbetar med Räddningstjänsten kring föreställningen 112. Sammanlagt hålls ca 120 föreställningar per år och den stora föreställningen ”Madame under jorden” med 350 medverkande visar på ett gott samarbete inom kommunen men också med bl. a DuD och teaterföreningen.

Kulturskolan bidrar även i kommunens folkhälsoarbete genom framtagandet av en film och temateater med namnet Säg STOPP för att få fram barns tankar om mobbning . Personalen från kulturskolan utbildar förskolans och skolan lärare i Kulturkompott i syfte att ge inspiration till att arbeta med estetiska arbetsmetoder inom dans, bild och form, drama, sång och musik.

En av kulturskolans nya satsningar är att lära sig att spela harpa. Varför inte bli först? Harpor finns för uthyrning.

I sommar kan vi Katrineholmare njuta av gratis underhållning i form av musik, sång och kultur då kulturskolan har 9 sommarjobbare. 

Kulturskolan har tilldelats medel från statens kulturråds satsning ”Skapande skola” i syfte att nå ännu fler barn och ungdomar samt ta vara på deras engagemang.

Bildningsnämnden har tillsammans med kultur- och turismnämnden gett förvaltningarna i uppdrag att ta fram ett förslag till en kulturplan för Katrineholms barn och ungdomar i syfte att öka samarbetet samt att nå fler barn och ungdomar. Vi socialdemokrater i Katrineholm kommer fortsätta att satsa på kulturskolan och hålla elevavgifterna på en rimlig nivå så att kulturskolan är tillgänglig för alla.

 

Anneli Hedberg (s)

Ordförande Bildningsnämnden