Extrakongressen

Katrineholms tre kongressombud Fredrik Olovsson, Monica Johansson och Johan Söderberg var alla på plats på Socialdemokraternas Extrakongress 25-27 mars.

Där var de bland annat med och valde Håkan juholt till ny partiordförande och Carin Jämtin till ny partisekreterare.