Heltid

Nu påbörjas arbetet med att infria vallöftet att ge personalen i kommunen möjlighet att jobba heltid. Under tre år ska kommunen genomföra ett projekt för att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet.

Att ge kommunens anställda möjlighet till tjänster som gör att man kan leva på sin lön var ett vallöfte från socaildemokraterna. Men det finns också andra goda skäl att erbjuda heltider. Kommunens verksamheter står inför stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström ser satsningen som mycket gynnsam för kommunen: ”Förhoppningen är att detta kommer öka kommunens möjligheter att rekrytera personal och trygga framtida kompetens- och personalförsörjning, samtidigt som det har en positiv effekt på de anställdas privatliv. Alla anställda ska ha möjlighet att leva på sin lön.”

Projektet kommer att inledas på vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-14 10:22