Ingen väntetid till äldreboende

Socialdemokraterna vill införa en framgångsrik modell som ger äldre möjlighet att snabbt flytta in i ett äldreboende. Den kallas Pitemodellen och den innebär att den som behöver det ska kunna få en boendeplats inom det särskilda äldreboendet redan samma dag eller dagen efter att biståndsbeslutet väl har tagits.

Införandet av den nya modellen finns med i Socialdemokraternas Valmanifest och presenterades 29/8 av vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson.

- Jag är övertygad att vi kommer att klara av det här, och det är en viktig trygghetsfaktor för de äldre. Man ska som invånare kunna känna sig trygg och säker på att när man väl söker plats vid det särskilda äldreboendet att man ska få det redan dagen efter, säger Monica Johansson till Katrineholmskuriren.