Kongressombuden utsedda

Nu har rösterna räknats i valet till kongressombud inför extrakongressen som hålls i Stockholm 25-27 mars.

Katrineholm får skicka tre ombud och de som röstats fram bland medlemmarna är Fredrik Olovsson, Monica Johansson och Johan Söderberg.

Extrakongressen kommer bland annat att välja en ny partiordförande och diskutera partiets politik.