Landsbygdsskolorna kvar med (S)

Om vi Socialdemokrater får fortsatt förtroende i höstens val kommer samtliga landsbygdsskolor att finnas kvar. Under de senaste årens lågkonjunktur och med sjunkande elevantal, har kommuner, med såväl rödgrön majoritet som borgerliga kommuner, lagt ner skolor på löpande band.


I Katrineholm har vi 16 kommunala grundskolor. Hälften av dessa finns i tätorten för cirka 2- 500 elever och de andra åtta skolorna, finns i landsbygden för cirka 900 elever. Utöver detta finns en friskola i Flodafors med cirka 50 elever.


Under den senaste mandatperioden har vi socialdemokrater trots en ekonomisk besvärlig tid satsat på skolorna. Sköldinge skola byggs ut i syfte att skapa bättre och ändamålsriktiga lokaler, bland annat för fritidshemmet. En ny bilparkering skapas för att öka säkerheten kring skolan. Björkviks förskola och skola har byggts om och renoverats för att anpassas till dagens behov. Häringe förskola har byggts ut för att skapa fler förskoleplatser i Valla samtidigt som Valla skola utvecklats till en F-9 skola med nybyggd och anpassad skolgård. Den nya sporthallen i Valla tillfredställer såväl skolans behov som idrottsföreningarnas. Forssjö skolrestaurang lagar och serverar mat till företagen i Forssjö och är öppen för alla. I Bie har utökningen av förskoleverksamheten påbörjats.


Ekonomin för Sverige beräknas fortsatt vara dyster de kommande åren och de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna ser olika ut beroende på utgången i riksdagsvalet i september. Om vi socialdemokrater får fortsatt förtroende i kommunalvalet i Katrineholm kommer vi att behålla samtliga landsbygdsskolor samt fortsätta utvecklingen av dessa.

Göran Dahlström (s)
kommunstyrelsens ordförande

Anneli Hedberg (S)
bildningsnämndens ordförande