Ny majoritet i Katrineholm

Väljarna i Katrineholm har röstat fram en ganska komplicerad politisk situation, med ett nytt högerextremt parti i fullmäktige, och en mandatfördelning där annars relativt givna konstellationer inte får majoritet.

Med nära 45 procent av rösterna i ryggen har vi Socialdemokrater ett stort ansvar för kommunens styrning och utveckling. Vi har därför fört samtal med en lång rad andra partier. Vi har kommit fram till att vi har störst möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen i Katrineholm genom en samverkan med moderaterna. Beslutet att ta detta steg fattades på medlemsmötet igår.

Vi inser att det är ett ovanligt och säkert också kontroversiellt steg för många. Vi är dock övertygade om att det i denna situation ger bäst möjligheter att genomföra vårt program för kommunens utveckling. Vi fortsätter att ta ansvar och sätter Katrineholms bästa först.

Vi vill att Katrineholms kommun ska fortsatta utvecklas med fler jobb, fler bostäder och fler invånare för att vi ska kunna förbättra vår gemensamma välfärd i skola, vård och omsorg. Detta är vi beredda att samverka om med andra – men inte att förhandla om. Under de kommande veckorna ska vi och moderaterna tillsammans formera ett lag i styrelser och nämnder, lägga fram en gemensam budget och plan för den kommande mandatperioden. Vi kommer att återkomma med besked till medborgarna i kommunen varefter detta arbete fortskrider. För medlemmarna i vårt parti innebär det att man vid ett antal möten under hösten kommer att få ta ställning till såväl nomineringar som till det politiska innehållet för den nya mandatperioden.