S investerar i kultur och fritid. För alla.

Lokstallarna ska utvecklas som teaterlokal med en blackbox och en streetbasketplan ska byggas. Dessutom blir det aktivitetsparker i alla kransorter och en stor investering i Sportcentrum. Satsningarna på Kultur och fritid som får människor att växa ska fortsätta om Socialdemokraterna får förnyat förtroende i valet.

KULTUR OCH FRITID SOM FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA

Det är svårt att tänka sig Katrineholms kommun utan alla kultur- och fritidsaktiviteter och allt engagemang i föreningslivet. Det vill vi förstärka ännu mer. Det är grunden för en attraktiv ort och en livaktig demokrati. Vi ska tillskapa en aktivitetspark i varje kransort och stödet till föreningslivet ska förstärkas i hela kommunen.

LOKSTALLARNA - EN PLATS FÖR AKTIVITET

Lokstallarna ska utvecklas med streetbasketplan, en black-box för teater och verksamheten breddas till fler grupper.

ATTRAKTIVARE SPORTCENTRUM

Vi vill investera i Sportcentrum så att anläggningen kan renoveras, göras om och förbättras, allt i nära samverkan med berörda idrottsföreningar.

SPRÅKET – NYKELN TILL BILDNING

Biblioteket ska utvecklas och bidra till ökat läsande och förbättrad läsförståelse, inte minst hos unga. Folkbildningen ska ges goda förutsättningar.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-17 13:08