Möten och verksamhet

Alla möten hålls på Pensionärerns Hus. Alla medlemsmöten börjar kl 18.00.

16 januari upptakt för kommunpolitiker samt ak-styrelsemöte

11 februari Medlemsmöte

19 mars Årsmöte

14 april Medlemsmöte

1 maj  Demonstration