Katrineholmssossar i Bryssel

Hur kan vi arbeta på lång sikt för att få ett rött Europa? Hur påverkas vi i Katrineholm av krisen i Grekland? Varför åker alla euopaparlamentariker till Strasbourg en gång i månaden? Hur agerar moderaterna i EU, säger de samma saker här som hemma?

Det var några av frågorna som ställdes i samtalet med Göran Färm, europaparlamentariker (s) när Katrineholms arbetarekommun åkte till Bryssel för att besöka Europaparlementet och lära sig mer om den Europeiska Unionen.

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-18 10:43