Ta ny sats mot framtiden

Greger Tidlund, vår man i Kriskommissionen, kom till Katrineholm och berättade på ett medlemsmöte om arbetet med rapporten "Omstart för socialdemokratin".

Den 8 oktober 2010 tillsatte Socialdemokraternas partistyrelse en kriskommission med uppdraget att utarbeta tydliga rekommendationer och förslag till åtgärder för partiets utveckling.

Kriskommissionens rapport, som nu har presenterats, innehåller fyra delar: en politisk analys, en organisatorisk analys, en idédebatt och omvärldsanalys, samt en faktabaserad valanalys.

Greger Tidlund redovisade bl a kommissionens viktigaste förslag:

  • Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.
  • Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.
  • Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.
  • Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.
  • Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas.

Tillsammans diskuterade vi därefter hur vi tar ny sats mot framtiden.

Läs hela rapporten här.