Vår politik

Fler jobb och investeringar i skolan, förskolan och äldreomsorgen går före sänkta skatter för oss Socialdemokrater. Vi har idéerna men även kraften och förmågan att genomföra dem.

Katrineholm behöver fler, bättre och hållbara jobb

Arbete är grunden för välstånd och frihet. Därför utvecklar vi handeln, förstärker kommunikationerna och investerar i mark och fastigheter för näringslivsutveckling. Därför vill vi också införa extra tjänster i välfärden. Vi stimulerar gröna jobb genom klimatsmart mat och solenergi från paneler på kommunala hus.

Katrineholms välfärd ska förstärkas

Betygen i skolan förbättras i Katrineholm men vi har långt kvar innan vi är nöjda. Vi ska minska barngrupperna i förskolan och klasserna i skolan samt satsning på att alla klarar kraven. Då kan inte skatten sänkas. Äldreomsorgen ska byggas ut och bemanningen förbättras för ökad kvalitet, inte privatiseras.

Katrineholms utveckling kräver ledarskap

Kommunen är en stor organisation och har hand om viktiga frågor i människors liv och vardag. Det krävs idéer, kunskap, ledarskap och handlingskraft att styra och utveckla vår kommun. Detta kan Socialdemokraterna erbjuda – titta gärna på alternativet.