Kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige företräds vi av följande personer som är ordinarie ledamöter eller ersättare.

Göran Dahlström, kommunalråd Katrineholm

Anneli Hedberg, kommunpolitiker Katrineholm

Fredrik Olovsson, riksdagsledamot Katrineholm

Monica Johansson, ombudsman Katrineholm

Tony Karlsson, metallarbetare Katrineholm

Cecilia Björk, arkitekt Julita

Johan Söderberg, civilekonom Katrineholm

Marie-Lousie Karlsson, verksamhetsansvarig Katrineholm

Abdulahi Hassan, processledare Katrineholm

Ulrica Truedsson, gymnasielärare Katrineholm

Pat Werner, fd.metallarbetare Katrineholm

Linda Thompson, lärarstudent Katrineholm

Tommi Lycke, ombudsman Katrineholm

Karin Frisk, pensionär Katrineholm

Michael Hagberg, fd.riksdagsledamot Katrineholm

Åsa Thorell-Russel, lärare Katrineholm

Leif Tronelius, fd.metallarbetare Katrineholm

Martina Henke, fastighetsmäklare Katrineholm

Torgerd Jansson, pastor Katrineholm

Camilla Lundh, grafiker Katrineholm

Gunnar Ljungqvist, anläggningsarbetare Katrineholm

Gunilla Magnusson, biträdande prefekt Katrineholm

Håkan Björndahl, ingenjör Katrineholm

Johanna Karlsson, habiliteringsassistent Katrineholm

Zeljko Klemse, ombudsman Katrineholm

Helena Ekström, undersköterska Katrineholm

Christer Ekstrand, montör Katrineholm

Anne Hagberg, personligt ombud Valla

Ing-Britt Pettersson, pensionär Katrineholm

Thamer Mohamad, arbetsförmedlare Katrineholm

Christina Simonsen, undersköterska Katrineholm

Stefan Blomkvist, väktare Floda

Britt-Inger Karlsson, receptionist Katrineholm

Alf Andersson, pensionär Katrineholm

Katarina Rosenlund-Svensson, undersköterska Strångsjö

Leif Hanberg, grafiker Katrineholm

Ann-Marie Andersson, pensionär Björkvik