Vårt parti

Det socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889 vid en kongress i Stockholm. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen.

Föreningen

Partiet består av cirka 3 000 socialdemokratiska föreningar ute i bostadsområden och på arbetsplatser. Alla föreningar inom kommunen är med i en arbetarekommun. Alla arbetarekommuner är med i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. Vardagspolitiken bedrivs i s-föreningen. Bland grannar och arbetskamrater diskuteras och bestäms de lokala frågorna. Varje förening beslutar själva hur de ska bedriva sin verksamhet och föra sina åsikter, krav och idéer vidare. Föreningens styrelse väljs direkt av medlemmarna.

Arbetarekommunen

Arbetarekommunen bestämmer partiets kommunalpolitik. I arbetarekommunen beslutas också vilka som ska företräda socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Medlemmarna röstar fram styrelsen eller i vissa fall, representantskapet för arbetarekommunen.

Partidistriktet

Partidistriktet har ansvar för landstingspolitiken. Distriktet utser landstingspolitikerna och riksdagskandidaterna från länet. Socialdemokraterna centralt ansvarar för kontakten mellan de 26 partidistrikten.

Medlemskap

Som medlem i partiet har du stora möjligheter att påverka och delta i utvecklingen. Medlemskapet innebär också att du kan föreslå och välja människor till olika förtroendeuppdrag, du kan även själv bli vald. Du blir en av oss som genom aktivt arbete bildar opinion för det du tycker är viktigt. Men det ställer också krav; att ställa upp på socialdemokraternas partiprogram och stadgar samt att betala medlemsavgiften. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara, när och hur du vill engagera dig. Vill du lära dig mer finns många tillfällen till studiecirklar om aktuell politik. Som medlem får du regelbundet information från din förening om vad som är på gång i partiet. Du kan även prenumerera på partiets egen veckotidning, Aktuellt i Politiken. Där får du nyheter om partiet, partifolk och kunskap om socialdemokratisk politik. Det är bara genom viljestarka och engagerade medlemmar vi har en stark och levande socialdemokrati!

Kongressen

Kongressen är socialdemokraternas högsta beslutande instans. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och riktlinjer som den socialdemokratiska riksdagsgruppen sedan utformar till konkreta förslag och åtgärder. Mellan kongressen är det partistyrelsen (vars ledamöter väljs på kongressen) som bestämmer program och riktlinjer.