Östramedlemmar i landstingsledningen

Ulrica Truedsson från Östra s-föreningen i Katrineholm blir en nyckelperson i den nya landstingsmajoritetens arbete. Förutom uppdrag i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden blir hon även ordförande i länspensionärrådet och vice ordförande i habilitering och hjälpmedelsnämden. Sedan tidigare har socialdemokraterna i Sörmland pekat ut Jörgen Danielsson och Åsa Kullgren som finanslandstingsråd respektive sjukvårdslandtingsråd.

Det interna valberedningsarbetet är nu avklarat för socialdemokraterna som har sin del av laguppställningen klar inför den nya majoritetens maktövertagande i Landstinget Sörmland den 26 augusti. Förutom Ulrica Truedsson får även östramedlemmen Roger Ljunggren nya uppdrag. Ljunggren tar plats i landstingsstyrelsen samt uppdrag i personalutskottet och serviceutskottet.

Den nya majoriteten har ett tufft jobb att reparera den sönderkörda ekonomi som den moderatledda landstingsledningen lämnat efter sig i landstinget.

– Vi har försökt sätta ihop ett lag som tillsammans med den folkpartistiska och den miljöpartistiska landstingsgruppen kommer att behöva ta ett stort ansvar för landstingets verksamhet i allmänhet och den sörmländska sjukvården i synnerhet. Jag är oerhört nöjd med det här laget, säger Jörgen Danielsson.