Landstinget

Roger Ljunggren, 51 år Ombudsman (plats 2)

Ove Melin, 69 år Pensionär (plats 6)

Paula Carvalho Olovsson, 31 år Politisk handläggare (plats 11)

Arne Forsberg, 71 år Pensionär (plats 16)