Ett levande centrum

Vi vill se och levande centrum med en väl utbyggd handel och trygga, rena gator.

Idag växer handeln på Lövåsen. Det är bra för Katrineholm. Men det är viktigt att utveckla stadskärnan också. Fler butiker och  mer liv och rörelse.

På kvällar och nätter ska man kunna röra sig tryggt på gator och torg.