Genomfartstrafiken

Den tunga genomfartstrafiken som varje dag passerar Katrineholm är ett av de största hindren för utvecklingen av centrum och till stort besvär för de boende i området.

Vi har länge drivit på att förbifarten ska byggas så snart som möjligt och att genomfarten därmed kan byggas om till en trevligare väg.

Länge fick vi inte något gehör från Vägverket eller regeringen, men i och med höstbudgetpropositionen 2008 så finns äntligen pengar för att starta byggandet. Men hur blir det med finansiering av det fortsatta byggandet?

Vi kommer att fortsätta bevaka frågan tills dess att förbifarten är byggd och östramedlemmarna och andra kan andas friskare luft i centrum igen.