Filmen "Östra - vår förening!"

Medlemmar i Östra s-föreningen har startat en filmcirkel där de har gjort en presentationsfilm om föreningen. Här kan du se filmen ""Östra - vår förening"!