Styrelsen

Östra s-föreningens styrelse valdes på årsmötet den 19 februari 2011 på ett år. Den består av en ordförande, en kassör samt tre ledamöter.

Nedan följer en bild- och namnpresentation.

 

  Ulrica Truedsson 

  Ordförande

 

  Johan Söderberg

  Kassör

 

    Paula Carvalho Olovsson

    Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Arne Forsberg

 

Britt Lennholm