1 maj 2008

Östras medlemmar var ute och demonatrerade på 1:a maj. I år tågade Katrineholm under parollerna "Stå upp för Kullbergska!" och "Sverige tjänar på rättvisa!"

Östra låg bakom flera av plakaten som syntes i demostrationståget, bland annat "Bygg förbifarten nu!" och det populära "Det är Robin Hood vi vill ha! (Inte Anders Borg)"