Årsmöte 2008

Den 6 februari 2008 hade Östra s-föreningen årsmöte och valde då en helt ny styrelse efter att verksamheten så gott som legat nere ett helt år efter att den tidigare styrelsen hade upplösts.

På årsmötet beslutade medlemmarna att ge riktlinjer för den kommande verksamheten. Föreningen vill ha medlemsmöten, utåtriktade aktiviteter ett par gånger om året, diskussioner om rådslagen och om aktuella frågor samt bjuda in gäster.

Protokoll Årsmöte 2008