Medlemsmöte 19/10 2008

Den 19 oktober 2008 hade Östra det första av två medlemsmöten som behandlar partiets rådslag. 

Vi använde en ny metod av snabba gruppdiskussioner för att diskutera områdena Miljö och Jobb.

På mötet beslutades även om nomineringar inför kyrkovalet och att en kommitté ska tillsättas som ska arbeta fram vilka frågor föreningen bör driva.

Nästa datum för medlemsmöte med rådslagsdiskussioner blir den 27 oktober, då ses vi i arbetarekommunens lokaler kl 18.00 för att behandla områdena Välfärd och Vår värld.