1 maj 2009

Många av östra s-föreningens medlemmar tågade i Katrineholms första maj-tåg i år, och lyssnade till bl a Åsa Westlund från Europaparlamentet som talade i Stadsparken. Plakaten speglade den oro som många känner under jobbkrisen och regeringens otrygghetschock.

Se Östras film om första maj i Katrineholm här.