Nytt tillskott i styrelsen på årsmötet

Östra S-föreningen träffades den 4 februari för att hålla årsmöte, protokollet ser du här bredvid, eller klicka här för att läsa det.

På styrelsen valdes ordförande Joakim Truedsson om, omval blev det också på Johan Söderberg (kassör), Paula Carvalho Olovsson och Arne Forsberg. Som nytt tillskott i styrelsen valdes Britt Lennholm.

Verksamhetsberättelse och beslut om nomineringar beslutades och så diskuterades kommande verksamhetsinriktning.