Ny ordförande vald på årsmötet

Östra S-föreningen valde på årsmötet Ulrica Truedsson till ny ordförande efter att Joakim Truedsson valt att lämna efter flera års förtjänstfullt arbete.

Det blev omval på övriga ledamöter i styrelsen: Johan Söderberg (kassör), Paula Carvalho Olovsson, Arne Forsberg och Britt Lennholm.

På initiativ av arbetarekommunen gavs i år tillfälle för alla S-föreningar att hålla sina årsmöten samtidigt, i anslutning till ett av arbetarekommunen anordnat seminarium. Östra S-föreningen valde att hålla sitt årsmöte vid detta tillfälle, den 19 februari.

Årsmötet beslutade om verksamhetsberättelse och diskuterade kommande verksamhetsinriktning.

Läs 2010 år verksamhetsberättelse här.