Östra ordnade utbildningsdag om digital närvaro

Den 29 maj ordnade Östra s-föreningen en utbildningsdag för alla socialdemokrater i Sörmland som ville lära sig mer om hur man sköter sin s-hemsida, hur man för ut vårt budskap på facebook, bloggar och andra sociala medier, hur vi lär oss hitta på på Sosserian och hur vi med enkla medier kan sätta ihop en egen film.

Två dussin entusiastiska sossar samlades på ABF Västangården och diskuterade digital närvaro och hur vi kan och bör använda oss av de redskap som står oss till buds. Vi fortsatte därefter med workshops i våra datasalar och inte mindre än 4 s-föreningar fick helt nya hemsidor och flera arbetarekommuner fick hjälp att lära sig använda den allra senaste hemsidesmallen.

Vi avslutade mötet med att besluta att vi skulle ordna en mötesplats på Sosserian där vi kan utbyta erfarenheter och idéer framöver.