Vår expedition

Expeditionen informerar:

Är du intresserad av att få information? Det gäller såväl central, regional som lokal nivå. Har du något som du vill ta upp på hemsidan?  Är du intresserad av att vara med i en studiecirkel? Delar du våra värderingar, solidaritet,  rättvisa och jämlikhet? Vill du påverka den socialdemokratiska politiken? Vill du ta del av vår politiska information? Ja - då ska du kontakta oss.

Vi finns på

Videvägen 9
641 49 Katrineholm
Tel: 0150-105 45

socialdemokraterna.katrineholm@gmail.com