Ny mötestruktur

Vid styrelsemöte den 5 december togs beslut om en ny mötes struktur inom socialdemokrkraterna i Kinda.

Den nya ordningen ser ut på följande sätt:

  • Fyra medlemsmöten hålls per år. De ska vara i form av temamöten.
  • Styrelsemöten hålls varje månad med uppehåll juli och december.
  • Fullmäktigegruppens möten blir som tidigare öppna för intresserade medlemmar men kommer inte att betraktas som medlemsmöten.
  • Den programgrupp som tillsats av styrelsen våren 2012 kommer att ansvara för det praktiska runt temamötena.

På mötet redovisades också ett första utkast till kommunalt politiskt handlingsprogram inför valet 2014.

Styrelsen kommer att bjuda in fullmäktigegruppen och SSU till en arbetsdag den 2:a februari 2013 för diskussion runt det första utkastet.

Särskild kallelse kommer att utgå med mer information.

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-20 10:50